Loggbok

Digital loggbok för gymnasieskolan

UPPDRAG

För att underlätta det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, för gymnasieskolans transportelever har Indoc tillsammans med TYA tagit fram en digital loggbok. Alla elever, lärare och handledare som gör eller jobbar med APL kan, oavsett vilken modell man följer, använda loggboken.

KUND

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

Back To Top