Introduktionsfilmer

Film

Uppdrag

Tre introduktionsfilmer om TYAs digitala loggbok för gymnasieskolans APL (Arbetsplatsförlagda lärande).
Målgrupp: elever, lärare och handledare

Kund

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

Back To Top