Instruktions- och utbildningsfilmer

Två transportrelaterade filmer

Uppdrag

Två instruktions- och utbildningsfilmer som tar upp ämnena
– Olycka med gods med hög tyngdpunkt
– Säkert arbetssätt vid lossning av gods med hög tyngdpunkt på bakgavellyft

Kund

Tya, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Statoil, Fuel and Retail

Back To Top