E-learning

E-learning för YrkesAkademin

Uppdrag

E-learning, yrkescertifiering, “GRÖNT CERTIFIKAT”, riktar sig till de som arbetar med CNC-styrda maskiner för skärande bearbetning och som vill kvalitetssäkra sina kunskaper och utbilda sig för att utvecklas i sin yrkesroll.

Kund

YA, Yrkes Akademin

Back To Top